× ehsasi
×

آدرس وبلاگ من

hacer-68.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/farzad741

شناسایی گیاهان دارویی مرتعی

گیاهان موجود در منطقه حفاظت شده دنا:    
  محدود 90 تيره از 150 تيره گياهي ايران معادل 60 درصد، تعداد 430 جنس از 1215 جنس گياهي ايران معادل 35 درصد، تعداد يک هزار و 201 گونه گياهي از هفت هزار و 502 گونه گياهي ايران معادل 16 درصد و تعداد 50 گونه آندميک معادل 17 درصد کل گونه هاي آندميک ايران در منطقه حفاظت شده دنا، ديده مي شود.
دارا بودن تعداد 128 گونه دارويي، 110 گونه زيستي وحشي، 84 گونه رنگده و 61 گونه خوراکي وحشي بيانگر ارزش دارويي ، خوراکي ، مرتعي و حفاظتي گياهان دنا است .
بلوط ، بنه (پسته وحشي ) ، ارژن ، کيکم (افرا) ، خينجوک (کله خونگ ) ، صنوبر، سماق ، تمشک ، گز ، نارون ، کاروانکش ، شوخ ، سنجد ، انجير وحشي ، زبان گنچشک(بينو) ، پلاخور(شن ) ، زالزالک (سيسه) ، بادام کوهي ، بادام وحشي ، زرشک وحشي ، اورس (ول ) ، شبه مو ، گلابي وحشي (انجک ) ، گيلاس وحشي (تگ ) ، آلبالوي حشي (تاگ ) ، آلبالوي وحشي (تاگ ) ، دافنه ( خوشک ) ، داغداغان ، محلب ، شيرخشت ، چنار ، بيد وگردو از مهمترين گياهان درختي و درختچه اي اين منطقه به شمار مي روند.
درمنه ، بومادران ، برنجاس ، آويشن ، پونه کوهي ، زرآبي ( چاي کوهي ) ، بابونه ، چوبک ، جلپه ، خاري ، پشموک ، توت سهري ، آب ليله ، ميخک ، چويل ، انگيون ، کارده ، ريواس ، پياز وحشي (تره ) ، ختمي وحشي ، ليزک (بن سرخ ) ، کتيرا(گول کتيرا) ، گل گاوزبان ، بيلهر ، لوپو ، خاکشير و پرسياوشان نيز از جمله گونه هاي دارويي منطقه زيباي دنا است.
از بين گونه هاي علفي و بوته اي نيز جاشير ، چويل ، گلرنگ وحشي ، انواع گندميان ، خانواده کاسني ، گل حسرت ، زبان دقفا، گل عروس ، هزارخاره ، مرغ ، ميخک ، شکرتيغال ، باريجه ، بنفشه ، دم اسب ، خرفيون ، دنايي ، خارشتر، دم روباهي ، تاج خروس ، موسير ، تيزک ، پنيرک ، چشم بلبلي ، سياه دانه ، گل آلاله ، ريواس ، ترشک ، اووندول، ريش بزي ، شبه گرامها ، آرتيشو ، سريش ، ترنجبين ، شالويه ، ريحان کوهي ، ثعلب ، انوان گون ، مرجاني ، گل عسلي ، گز، اورشيا ، خارکو، اسپرس ، سنبله کوهي ، مرزه ، هفت بند ، کنگر و يونجه وحشي در دنا فراوان ديده مي شود. گون  Astragalus bisulcatusقاصدک دنايي ،

گون گياهي است چندساله كه ارتفاع ان تا 75 سانتيمتر ميرسد.از خانواده Leguminoseae كه توليد مثل ان از طريق بذر صورت ميگيرد. ساقه هاي رشد يافته ان به رنگ بنفش تيره است برگهاي ان مركب از برگچه هايي است كه،به صورت متقابل به تعداد11تا30جفت در محورهر برگ قرار گرفته اند.گلهاي ان معمولا به رنگ ارغواني،گاهي ابي يا سفيد بوده،نزديك به انتهاي شاخه هاي گل دهنده قرار دارند.

اين گياه در برابر خشكي مقاوم ودر خاكهاي شور به خوبي رشد ميكند و داراي بوي تند سلنيوم است. بسياري از گونها سمي هستند و باعث مسموميت گاوها، گوسفندان و اسبها ميشوند.در طول فصل رويش گون،ماده سمي گلوكوزيد توليد ميشود كه باعث ايجاد اختلالات تنفسي و فلج حيوانات ميشود.از گونه هاي ديگر اين جنس ميتوانA.alpinus ,A.cicer ,A.pendulilorus ,A.arenarius، A.norvegicusرا نام برد.

گون از علفهاي هرز مناطق كويري، زمينهاي باير، مزارع چغندر قند، نيشكر،سبزي و صيفي است.

 

ريشه گياه گون در درمان عوارض جانبي شيمي‌درماني مؤثر است.
گياه گون از خانواده‌ (fabaceae) و ريشه آن خواص فعال كننده عميق ايمني، مدرترينك، هيپوتانسير و ضداسترس دارد.
ريشه گون به عنوان كمك هضم مطرح بوده و شامل پلي سي كاريدها، فلاونوئيدها، گليكوزيدهاي تري ترپن است كه بوسيله اين تركيبات فعاليت سيستم ايمني و عملكرد t_cellها را افزايش مي‌دهد.
در طب سنتي چين اين گياه به عنوان تونيك عميقي ايمني تلقي مي‌شود كه مغز استخوان انسان را تقويت مي‌كند، ذخاير مغز استخوان افزايش و بدن انسان را از پاتوژنها و عوامل بيماريزا محافظت مي‌كند.
تحقيقات جديد نشان مي‌دهد كه گون تقريبا تمام فازهاي مربوط به فعاليت سيستم ايمني را تحريك مي‌كند و تعداد سلولهاي stemcell را در مغز استخوان و بافت لفناوي افزايش مي‌دهد و توسعه و رشد آنها را در جهت تبديل به سلولهاي فعال ايمني تحريك مي‌كنند تا در داخل بدن پخش شوند.
پژوهشها نشان مي‌دهد كه گون مي‌تواند سلولهاي ايمني را از حالت استراحت به اوج فعاليت سوق دهد.
مطالعات ديگر در چين نشان مي‌هد: تمايل و استعداد گون در جهت رسپانس سيستم ايمني است بدون اينكه اثرات مهاركننده‌اي داشته باشد.
استفاده طولاني از اين گياه (به مدت 35 روز) فعاليت سلولهاي طهال را تشديد كرده و به اوج مي‌رساند؛ همچنين درمان با اين گياه اثرات جانبي منفي ناشي از استروئيد درماني را بر روي سيستم ايمني كاهش مي‌دهد.
ريشه گون علاوه بر توانايي مهار رشد تومور بصورت كمكي در درمان عوارض جانبي شيمي درماني بكار مي‌رود و مخصوصا هنگامي كه بصورت تركيب با عصاره‌ privet ligustrumlucidum مصرف شود كارايي آن در مهار تومورها افزايش مي‌يابد.

کتیرا محصول اصلی گیاه گون است. کتیرا عبارت است از ترشحات صمغی خشک شده حاصل از گیاه آستراگالوس گومی فرا که آن را تحت عنوان گوم تراگاکانت یا گون می شناسند. گیاه مولد کتیرا نبات کوچکی است به ارتفاع یک متر بومی آسیای صغیر، ایران ، سوریه و یونان. در اثر خراش دادن ساقه گیاه جدار سلولهای اشعه مرکزی و سلولهای پارانشیمی با جذب آب به تدریج بدل به صمغ می شود،فشار تولید شده سبب رانده شدن صمغ به طرف شکاف می گردد. صمغ در مجاورت هوا در اثر تبخیر آب به تدریج سخت می گردد. شکل محصول خشک شده بستگی به نوع شکافی که بر روی ساقه ایجاد شده است دارد.

کتیرای نوع خوب از شکاف دادن ساقه های اصلی و شاخه های قدیمی حاصل می شود. کتیرا به صورت ورقه ای، روبانی، تکه ای و مفتولی بوده و هر چه زمان خشک شدن صمغ ترشح شده کوتاهتر باشد به همان نسبت کتیرای حاصل سفیدتر و شفاف تر خواهد بود و کتیراهای درجه 2و3 دارای رنگ کدر می باشند. کتیرای صادرشده از بنادر خلیج فارس به نام کتیرای ایرانی موسوم بوده و در نوع خود از بهترین ها است. کتیرا دارای 15-10% آب،4-3%مواد معدنی و 3% نشاسته است. کتیرا دارای باسورین (که کمپلکسی از اسیدهای پلومتوکسی است) می باشد.باسورین که 70-60%کتیرا را تشکیل می دهدشامل گالاکتورونیک اسید متصل به قندهای گالاکتوز و گزیلوز می باشد. باسورین جسمی است که در آب، بخصوص درآب سرد غیر محلول ولی به خوبی در آن متورم می شود.

کتیرا همچنین دارای تراگاکانتینکه جسمی محلول و از سه ملکول اسید گلوکورونیک و یک ملکول آرابینوزتشکیل می شود است که بر اثر هیدرولیز به l-آرابینوز، l- فوکوزD-گزیلوز، D-گالاکتوز و D- گالاکتورونیک اسید تبدیل می شود. کتیرا با جذب رطوبت به صورت لعاب چسبنده ای در می آید که ذرات نشاسته در داخل آن محسوس است. ُصمغ کتیرا در ضمن حاوی مقادیر کمی سلولز و پروتئین می باشد و وزن ملکولی آن در حدود 840 هزار است.

کتیرا در صنایع داروسازی به عنوان یک عامل امولسیون کننده، سوسپانسیون کننده و عامل افزاینده و ویسکوزیته و تهیه مسیلاژ مصرف دارد. در ساخت کرم ها، ژل ها و امولسیون ها با غلظت مختلف بسته به کاربرد فرمولاسیون و نوع صمغ مصرف می شود.

در فرآورده های آرایشی و بهداشتی نیز به عنوان قوام دهنده، سوسپانسیون کننده و عامل تشکیل فیلم مصرف دارد. کتیرا در تهیه مواد آرایشی ( محلولهای نرم کننده دست ) مصرف دارد.

اگر لعابهای مناسب مخلوط به مو مالیده شود از دو تا شدن مو جلوگیری می کند.در ساخت فیکساتیوهای مو چه به صورت محلولهای آبی ساده، چه به صورت کرم های امولسیفیه مصرف دارد. در لو سیونهای آراینده موی سر جهت خانم ها به کار رفته، در ساخت فرآورده های میک آپ به عنوان عامل سوسپانسیون کننده مصرف دارد و همچنین در خمیردندان ها، کرم های دست و مسیلاژها بکار می رود.

صمغ کتیرا یک عامل تحریک کننده نبوده و نباید عامل حساسیت زا تلقی شود. از نظر درماتولوژی بی ضرر بوده و یک نرم کننده است.

خواص گیاه کنگر

 

آشنايي با خواص كنگر

 

 

آشنايی با خواص خوراکی‌ها- كنگر  انواع مختلفي شامل كنگر معمولي و كنگر فرنگي يا همان آرتيشو دارد.

باتوجه به اينكه در كشور ما مصرف كنگر معمولي رواج بيشتري داشته و شناخته‌‌شده‌تر است ما در اينجا به خواص اين سبزي فصل مي‌پردازيم.

كنگر معمولي گياهي است خودرو با برگ‌هاي خاردار و ساقه‌هاي ضخيم شبيه به كرفس كه از آن در پخت سوپ، خورش و حتي به‌صورت خام در سالاد استفاده مي‌كنند.

البته باتوجه به اينكه برگ‌هاي آن تيغ‌هاي ريز و تيزي دارند، هنگام پاك‌كردن مراقب دستان خود باشيد؛ پس بهتر است از دستكش استفاده كنيد.

كنگر طبيعتي گرم و خشك دارد و به همين علت آن را با ماست نيز مي‌خورند و در ضمن براي آن دسته از افرادي كه گرم‌مزاج هستند، خوردن آن توصيه مي‌شود. علاوه بر اين، كنگر منبع غني پتاسيم است. خواص درماني

كنگر ضدعفوني‌كننده، اشتهاآور، تب‌بر و هضم‌كننده غذاست و درضمن، مصرف آن باعث تقويت دستگاه گوارش مي‌شود.

اين گياه و به‌خصوص برگ آن ادرارآور و نيروبخش است و در ضمن قلب را نيز تقويت مي‌كند.
 
كنگر در درمان يرقان، نارسايي كبد و كم‌خوني مؤثر بوده و از كبد در برابر سموم شيميايي محافظت مي‌كند.

محققان معتقدند وجود ماده‌اي به نام سينارين در عصاره برگ كنگر، باعث كاهش كلسترول و تري‌گليسيريد خون مي‌شود. در ضمن همين ماده به همراه ماده ديگري به نام اسيد كافئيك موجود در كنگر، كبد را در برابر عفونت حفظ مي‌كنند.

ماده سینارین که در عصاره برگ کنگر وجود دارد، باعث کاهش کلسترول خون می شود

 

تحقیقات نشان داده است که سینارین باعث کاهش سطح تری گلیسیرید خون نیز می شود.

زنجبيل   Ginger

 

معرفي گياه

ساقه هاي ريشه دار زنجبيل عبارت از دكمه اي به هم پيچيده، ضخيم و قهوه اي روشن است كه مي توانيد از بازار محلي نيز آنرا تهيه كنيد. از آنجا كه زنجبيل نوعي گياه زيرزميني است لذا ساقة ريشه دار اين گياه بخشي از ساقه اصلي است كه برحسب انفاق در زيرزمين رشد و نمو پيدا مي كند. ريشه اصلي اين گياه از گره هاي موجود روي ساقه هاي ريشه دار آن نمو مي كند. بالاي سطح زمين ساقه هاي ۱۲ اينچي  داراي برگهاي طولاني، باريك، كج و معوج و سبز با گلهاي سفيد و سبز مايل به زرد قرار دارد.

تركيبات گياه

فرآورده هاي حاصله از زنجبيل از ريشه تازه يا خشك آن يا از طريق تقطير روغن از ساقه آن تهيه ميشود.

پس از قطع ساقة ريشه دار اين گياه، مواد شيميايي فعال موجود در گياه از قبيل زينجيبرن، بنزابولن، جينجرول، شوقول خاصيت ذاتي خود را از دست مي دهند. شركتهاي دست اندركار و فعال در زمينه فرآورده هاي گياهي، زنجبيل را به صورت عصاره، تنتور، انواع كپسول يا روغن آن عرضه مي كنند تا از زايل شدن اين مواد شيميايي جلوگيري شود. بنابراين فرآورده هايي را مصرف كيند كه به وضوح در برچسب خودش ميزان زنجبيل مورد مصرف شما را ذكر كرده باشد.

خواص داروئي:

اين گياه همراه با گياهان ديگر بعنوان تقويت كننده معده و بدن  بادشكن و ضد نفخ بكار يم رود . همچنين پزشكان چيني جديدا كشف كرده اند كه شربت زنجبيل بهترين داروبراي معالجه زخم معده مي باشد.

زنجبيل تازه وشربت زنجبيل با چاي زنجبيل در بدن گرما توليد كرده و بدين وسيله مواد سمي و زادئ بدن را بصورت عرق از بدن خار مي سازد . اين گياه براي خانم هائيكه عادت ماهيانه آنها عقب مي افتند تجويز شده است .

زنجبيل بهترين داروي سرما خوردگي و گلو درد ميباشد . هنگامي كه حس كرديد دچار سرماخوردگي شده ايد چند بار چاي زنجبيل بنوشيد و اگر گلو درد دريد علاوه بر آنكه چاي آنرا ميل مي نمائيد با آن نيز قرقره كنيد .

زنجبيل را حتي براي كمپرس نيز مي توان استفاده كرد كه سموم بدن را خارج مي سازد . براي اين منظورابتدا چاي زنجبيل استفاده كنيد  دستمالي را با آن آغشته و آب اضافي آنرا فشار داده در محل زخم يا درد بگذاريد .

شربت زنجبيل براي زخم معده بسيار مفيد است .مبتلايان به زخم معده بايد هر روز قبل از غذا يك قاشق چايخوري از اين شربت را همراه با كمي آب بنوشيد زخم معده آنهاپس از مدتي التيام خواهد يافت .

مصرف يك گرم پودر زنجبيل در جلوگيري از حالت تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي به اندازه داروهاي آرام بخش مرسوم است.
زنجبيل يكي از بهترين شفابخش هاي طبيعي براي درمان، حالت تهوع، استفراغ و سرگيجه است.
زنجبيل به مراتب در كاهش دفعات استفراغ و از بين بردن عرق سرد سودمند است و بعضي از متخصصان زنان، زنجبيل را براي درمان تهوع صبحگاهي دوران حاملگي توصيه مي كنند.
دليل معجزه گر بودن زنجبيل اجزاي تشكيل دهنده اصلي آن يعني نشاسته، اسانس ها مانند زينجيبرن كه به زنجبيل بوي خاص مي دهد، است.

نكات احتياطي

انجمن فرآورده هاي گياهان دارويي آمريكا ريشه زنجبيل تازه را از نظر درجه بندي سلامتي و بي خطري در رديف اول قرار داده است لذا زنجبيل گياهي بي خطر و وسيع الطيف است. با اين وجود ميزان تجويزي آن بايد رعايت شود. انجمن آمريكايي مذكور ريشه زنجبيل خشك را در مرتبة دوم سلامتي و بي خطري قرار داده است و توصيه مي كند كه از مصرف آن در طول بارداري اجتناب گردد.

برخي از زنان براي رهايي از علايم بيماري صبح دم از زنجبيل استفاده مي كنند ليكن مصرف زنجبيل براي اين هدف بحث انگيز است. براي رعايت اصول ايمني و سلامتي هرگز نبايد بيش از ميزان معمولي آن مصرف گردد. زنجبيلي كه به عنوان بخشي معمولي از برنامه غذايي فرد مصرف مي شود بي خطر تلقي مي شود.

اگر از سنگ صفرا رنج مي بريد، از مصرف زنجبيل بپرهيزيد. هر چند كه مصرف زنجبيل معمولاً فاقد عوارض جانبي است، اما مصرف بيش از حد آن مي تواند سبب گرمازدگي جزيي گردد.

مضرات :

مضرات خاصي براي آن بيان نشده است .

زنجبیل تازه و شربت زنجبیل با چای زنجبیل در بدن گرما تولید کرده و بدین وسیله مواد سمی و زائد بدن را بصورت عرق از بدن خارج می سازد . این گیاه برای خانم هائی که عادت ماهیانه آنها عقب می افتند نیزتجویز شده است.
زنجبیل که از قدیم الایام مورد مصرف مردم ایران، هند و چین بوده است امروزه در تمام دنیا به عنوان گیاهی دوست داشتنی مصرف می شود .

زنجبیل تازه و شربت زنجبیل با چای زنجبیل در بدن گرما تولید کرده و بدین وسیله مواد سمی و زائد بدن را بصورت عرق از بدن خارج می سازد . این گیاه برای خانم هائی که عادت ماهیانه آنها عقب می افتند نیزتجویز شده است.

به نظرمی رسد که استفاده ازچای زنجبیل هضم را آسان کرده و اثرات سودمندی در رفع تهوع خواهد داشت ، همچنین به عنوان درمانی سنتی برای سرماخوردگی ، گلودرد و آنفولانزا به کار می رود.

گیاه بیلهر گياه بيلهر از تيره چتريان داراي ترکيبات فلاونوئيدي و کورماريني مي باشد.  در برخی از استانها از جمله کردستان، لرستان، چهارمحال بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد رویش دارد. به عنوان چاشنی در رژیم غذایی ساکنان مناطق مذکور از ساقه و برگ های تازه آن استفاده می شود. بیلهر گیاهی است سرشار از فلاونوئید و اولین گیاه از خانواده چتریان است که این مواد را تراوش می کند . مصرف گیاه بیلهر تری گلیسرید و کلسترول خون را پایین می آورد اما در مورد دیگر خواص بیولوژیکی آن هیچگونه مطالعاتی صورت نگرفته است. با توجه به وجود انواع فلاونوئید در این گیاه و اینکه برخی فلاونوئیدها خاصیت آنتی اکسیدان دارند و همچنین نقش آنتی اکسیدانها در محافظت از کبد در این مطالعه خاصیت محافظت کبدی این گیاه در مسمومیت القایی ناشی از مصرف تتراکلرید در موش صحرایی مورد ارزیابی قرار گرفت.         گیاه ترشک:

اين گياه در مناطق معتدل كشور ما رويش دارد و از قديم الايام به عنوان يك سبزي مفيد و مؤثر از آن استفاده مي شده است. گرچه در رابطه با مسائل غذايي از آن استفاده هاي فراواني مي شده ؛ ولي اكنون اين استفاده كاهش يافته است و در عوض موارد درماني اين گياه افزايش پيدا كرده و در همه زمينه ها از آن استفاده مي شود و هيچگونه عارضه اي ندارد.
در ميان عشاير مرسوم است كه از دانه هاي اين گياه استفاده مي كنند. طريقه استفاده ي آن هم به اين ترتيب است كه دانه هاي اين گياه را مي كوبند و بعد از مرطوب كردن در محل درد و مفاصل مي گذارند و به عنوان مُسَكن از آن استفاده مي كنند.

گياه ترشك منبع ويتامين
C است. بنابراين كساني كه كمبود ويتامين C دارند اين گياه مي تواند براي آنها منبع ويتامين C باشد. علاوه بر آن، اين گياه داراي آهن و فسفر كافي نيز مي باشد.

همچنين اين گياه داروي اشتها آور و تصفيه كننده و هضم كننده بسيار خوبي مي باشد و به خاطر خاصيت تصفيه كنندگي اش براي كساني كه داراي جوشهاي موضعي و پوستي هستند بسيار مفيد خواهد بود.

اين دارو به خاطر داشتن اسيد اكسوليد نبايد زياد و بطور مداوم مورد مصرف قرار گيرد، زيرا براي مثانه و كليه مي تواند مضر باشد. براي استفاده موضعي از اين دارو اگر برگ يا دانه ي له شده، پخته شده يا جوشانده آن روي دملها گذاشته شود به راحتي درمان مي گردد

 

گاوزبان Borage
نام علمی
Borage officinalis
گياه شناسي
گاو زبان گياهي است علفي و يكساله كه ارتفاع ساقه آن تا 60 سانتيمتر مي رسد ساقه آن شيار دار و خاردار مي باشد . برگهاي اين گياه ساده و پوشيده از تارهاي خشن است . گلهاي آن برنگ آبي ، سفيد و بنفش مي باشد .

خواص داروئي:
گاو زبان از نظر طب قديم ايران سرد است
1)گل گاو زبان و برگ هاي تصفيه كننده خون است
2)آرام كننده اعصاب است
3)عرق آور است
4)ادرار آور است
5)كليه ها را تقويت مي كند
6)سرماخوردگي را برطرف مي كند
7)براي از بين بردن سرفه از دم كرده گل گاو زبان استفاده كنيد
8)در درمان برونشيت موثر است
9)بي اختياري دفع ادرار را درمان مي كند
10)التهاب و ورم كليه را درمان مي كند
11) در درمان بيماري سرخك و مخملك مفيد است
12)ضماد برگ هاي گاو زبان براي رفع ورم موثر است
13)برگهاي گاوز بان را بپزيد و مانند اسفناج از آن استفاده كنيد
14)برگهاي تازه گل گاو زبان داراي مقدر زيادي ويتامين
C مي باشد و در بعضي از كشورها آنرا داخل سالاد مي ريزند . به صورت دم کرده مصرف میشود و برخی مقداری فندق هم با آن مصرف میکنند.

 

گياه اورس
محل رويش اين گياه در ارتفاعات بيش از ۲٥٠٠ متر و كوهستانهاي صعب العبور مي باشد و بيشتر در جنگلهاي غرب كشور وجود دارد. درختي بسيار مقاوم و سازگار با هر نوع آب و هوايي است و داراي برگهاي سوزني شكل مي باشد و بسيار بوی زننده اي دارد.

مصرف دارويي آن به صورت محلي، استفاده از صمغ اين گياه براي ناراحتيهاي پوستي و تنظيم عادات ماهانه است. اين گياه تنها گونه اي است كه با شرايط سخت قادر به ادامه حيات است و حافظ خاك نقاط مرتفع است.

پياز كوهي

 


گفته ميشود كه استفاده از پياز كوهي در آشپزي سابقه طولاني دارد در چين باستان به 3000 سال پيش از ميلاد مسيح باز ميگردد. پياز كوهي تنها عضو از خانواده پياز است كه به طور وحشي مي رويد و تا قبل از قرون وسطي كشت نميشده است. اما از آن به بعد محبوبيت جهان يافت و كشت آن در بيشتر نقاط جهان رواج پيدا كرد. از آنجا كه پياز كوهي در خانواده ي پياز داراي كوچكترين پياز است به آن عنوان ''پياز نوزاد'' را هم داده اند. بوي اين پياز بسيار ملايم و براي كساني كه پياز را دوست ندارند و يا نميتوانند آن را هضم كنند، مناسب ميباشد. در آ شپزخانه، پياز كوهي براي دادن عطر و طعم به پنير نرم، سيب زميني تازه و پخته شده، املت و سالاد مناسب است. پياز كوهي به انواع سوپها و سسها و از جمله سس سالاد اضافه ميشود. كره هاي گياهي حاوي چاشني پياز كوهي، براي سرخ كردن گوشت و ماهي مناسب ميباشند. از پياز كوهي در ترشي نيز استفاده ميشود.

زيستگاه طبيعي :
 گياه بومي اروپاي شمالي و مناطق معتدله است. پياز كوهي معمولا به طور وحشي در خاكهاي آهكي و سنگي به عمل ميآيد و در حاشيه نهرها و علفزارهاي مرطوب نيز ميرويد.

مشخصات ظاهري :
 پياز كوهي كوچكترين عضو خانواده پياز و يك گياه با دوام است و ارتفاع آن به 25 تا 30 سانتيمتر ميرسد. برگهاي استوانه اي تو خالي كه شبيه علف هستند به صورت خوشه اي از بالاي پيازهاي كوچك بيرون ميآيند. در تابستان، ساقه هاي گل دهنده يك كله ي كروي شكل با گلهاي بيشماري به رنگ قفايي توليد ميكند؛ اين گلها تخمدانها را كه حاوي تخمهاي سياه ريزي هستند، در خود جاي داده اند.

 

 

شیرخشت و خواص آن

نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد استفاده از عصاره گیاه دارویی شیرخشت اثر مطلوبی بر بهبود نوزادان مبتلا به زردی دارد.

به گزارش سرویس خبرگزاری دانشجویان ایران، نتایج مطالعه بالینی که بر روی 200 نوزاد مبتلا به زردی در یکی از بیمارستان‌های شهر تهران انجام شد، نشان می‌دهد استفاده از قطره خوراکی عصاره گیاه دارویی شیرخشت به همراه نوردرمانی تا حد زیادی در درمان این نوزادان مؤثر است. به طوری که 3 روز پس از کاربرد این روش درمانی، 88 درصد نوزادان مذکور بهبود یافتند.

براساس این گزارش، 5 روز پس از استفاده عصاره گیاه دارویی شیرخشت به همراه نور درمانی 99 درصد نوزادان مورد مطالعه بهبود یافتند و این در حالی بود که با کاربرد روش‌های معمول، تنها 75 درصد نوزادان مبتلا به زردی درمان شدند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد کاربرد قطره خوراکی شیرخشت به همراه نوردرمانی برخلاف روش‌های شایع درمانی، منجر به عوارضی نظیر تعویض خون یا تجویز داروهای دیگر نمی‌شود.

هم‌چنین در گروه‌های سنی، وزنی و جنسی مختلف نوزادان استفاده از قطره شیرخشت تآثیر متفاوتی نداشت.

پونه كوهي

 

فودنج جبلي يا پونه كوهي گياهي است چند ساله با شاخه و ساقه هاي سخت پوشيده از كرك به رنگ سبز مايل به قرمز به ارتفاع در حدود 70 سانتي متر و لي به هر حال ارتفاع آن بيشتر از مرزنگوش است. برگهاي آن پوشيده از كرك و به رنگ سبز تيره وپهتتر و يزگتر از مرز نگوش است .شكل برگها بيضي نوك تيز و بدون دمبرگ است. گلهاي آن ارغواني كگه در اوايل تا اواسط تابستان درانتهاي شاخه هاي گل دهنده به طور مجتمع و گروهي ظاهر مي شود. فودنج جبلي در مقابل سرما مقاومتر و متحملتراز مرزنگوش مي باشد.
تكثير پونه كوهي از طريق كاشت بذر آن در بهار و يا از طريق قلمه آن انجام مي گيرد. اولين برداشت برگها و سرشاخه هاي جوان سبز پونه كوهي در آغاز ظهور گلها يعني اواخر بهار شروع مي شود و گياه از 8-7 سانتي متري زمين قطع مي شود.پايه باقي مانده گياه به رشد خود ادامه مي دهد به طوري كه ممكن است يك برداشت ديگر نيز در يك سال انجام شود. مزرعه پونه كوهي ممكن است 5-4 سال با محصول كافي مورد بهره برداري قرار گيرد ،ولي پس از آن بايد مزرعه تجديد شود. پس از برداشت ،برگهاي بايد با دقت تميز شده و پهن و خشك شود.پونه كوهي داراي پويي معطر است و در سواحل درياها و دامنه كوهها و جنگلهاي مناطق مختلف اروپا وآسيا و ايران مي رويد و پرورش داده مي شود.

 

داغداغان - Sugar Hackberry

 

نام فارسی : داغداغان
نام علمی :
Celtis leavigata
نام انگلیسی:
Sugar Hackberry
نوع گیاه : درخت
ارتفاع : 1800-2400 سانتی متر
گستردگی : 1500 سانتی متر
نیاز نوری : آفتاب کامل، سایه آفتاب
شرایط محیطی :اقليم سرد و اقليم معتدل
کاربرد : برای ایجاد فضای سبز در نواحی معتدله و معتدله سرد و در دامنه نقاط خشک کوهستانی
- درختی کوتاه، کند رشد، جلوه ای خاص از نظر رنگ پوست، تنه، برگها، مقاوم در برابر سرما، گرما، خشکی محیط، کم آبی، فقر خاک به طوریکه در مناطق صخره ای نیز مشاهده می شود.RSGallery2 2.1.0 Beta - SVN $GlobalRev$
2005 - 2008 RSGallery2. All rights reserved.

گیاه بو مادران( برنجاس)

 

 

ترکیبات

گياه بومادران حاوي تركيبات فلاوونوئيد است كه اين تركيبات، خواص آنتي اكسيداني، ضدسرطاني و تعديل كنندگي سيستم ايمني را به بومادران مي دهند.
همچنين تركيبات فلاوونوييدها باعث ايجاد خواص مفيد ضدالتهابي و محافظت كنندگي كبد را به بومادران هديه مي كنند.


تاریخچه مصرف

گياه بومادران از زمانهاي بسيار قديم به واسطه ي خواص درماني اش از شهرت و اعتبار بالايي برخوردار بوده و حتي گرده هاي اين گياه در كنار مدفنهاي انسان عصر نئاندرتال يافت شده است. چينيان باستان شاخه هاي بومادران را در هنگام تفال و پيشگويي با كتاب فالگيري به نام آي چينگ، در اراف مي پراكنده اند و عنوان ساقه ي پيشگو را به آن داده اند. يونانيان در طول جنگها از خواص درماني اين گياه استفاده مي كرده اند. بر اساس بعضي از منابع معتبر، اين گياه به نام آشيل نيز معروف است، زيرا قهرمان بزرگ يونان، آشيل، اين گياه را براي شفاي زخمهاي سربازان خود در ميدان جنگ به كار مي برده است. بيشتر خواص درماني اين گياه توسط يك گياه پزشك به نام آچيلس كشف شد. نام علمي اين گياه، ميلفوليوم، به معني هزار برگ است كه به شاخه هاي پر برگ بومادران اشاره دارد .
مردم روستاهاي انگليس اين گياه را با نامهاي زخم بند سرباز و علف بخار مي شناسند كه گواهي بر شفابخشي و التيام زخم گياه ميباشد. از خاصيت بندآوري خونريزي برگهاي ساييده شده بومادران براي جلوگيري از خونريزي زخمها استفاده شده است. نام ديگر اين گياه خون دماغ ميباشد كه دليل اين نامگذاري استفاده از آن براي بند آوردن خونريزي دماغ بوده است. روستاييان برگهاي تازه ي بومادران را در سوراخهاي بيني فرو مي كرده و خونريزي را بند مي آورده اند. سرخپوستان آمريكايي نيز به خواص شفابخش بومادران پي برده بوده و بعضي از قبايل سرخپوست از اين گياه براي درمان زخمها، بريدگيها و كوبيدگيها استفاده مي كرده اند .
سرخپوستها همچنين از دم كرده ي اين گياه براي درمان بسياري زا بيماريها از جمله خونريزي، تب و غيره استفاده مي كرده اند. بعضي ديگر از اين قبايل بومادران را براي هضم غذا و تقويت عمومي بدن مصرف مي كرده اند. در طب سنتي آمريكا و نيز طب سنتي اروپا، بومادران براي كاهش تورم و بهبود مفصلهاي روماتيسمي تجويز ميكند و چاي داغ اين گياه درمان خانگي سرماخوردگي هاي سخت ميباشد. امروزه گياه پزشكان بومادران را به عنوان يكي از داروهاي ضدتب، سرماخوردگيهاي تب دار و آنفلونزا مي شناسند و آن را به همراه اقطي و نعنا صحرايي تجويز ميكنند .
از نظر بهداشتي، اين گياه يك پاك كننده و تقويت كننده پوست است كه اين ويژگي ناشي از خواص قابض كنندگي بومادران است. چاي بومادران كه از ساقه هاي گلدار تهيه شده باشد بخصوص براي پوستهاي چرب مفيد است .

 

خواص درمانی

گياه بومادران سرشار از خواص درماني است به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران واحد علوم پزشكي تهران بومادران در طب سنتي داراي اثرات ضدتشنج, قاعده آور, رفع بواسير, بندآورنده خون, التيام دهنده زخم و جراحات است

جوشانده گیاه بو مادران تنگی نفس را معالجه می کند و مسکن درد های مفصل می باشد .
گیاه بومادران گیاهی است با خاصیت گرم و خشک که در اروپا از آن بعنوان تب بر استفاده می شود این گیاه علاوه بر این خاصیت ، خاصیت ضد تشنج و نیروزایی نیز دارد .
گیاه بومادران بادشکن بوده برای درمان بواسیر مفید می باشد این گیاه ادراررا زیاد کرده از همین رو باعث دفع سموم بدن شود .
جوشاندن سرشاخه های گلدار گیاه بومادران عادت ماهانه را باز می کند و اختلالات قاعدگی را درمان می کند و باعث سهولت در زایمان می شود .
این گیاه سنگهای کلیه ، مثانه و مجاری اداری را می زاید و این برای درمان درد سینه و انواع سردرد به کار می رود این گیاه ورم ها را می خواباند و اگر روی شقیقه قرار داده شود ، گرفتن بینی را باز می کند ، پاشیدن سوخته آن روی رخم مفید بوده ضمن آنکه از خونریزی جلوگیری می کند .
استنشاق (مجور ) آب جوشانده بومادران برای درمان زکام ، ترله و انفولانزا توصیه می شود و باعث درمان تنگی نفس و معالجه تب و لرز می شود . چنانچه شما این گیاه روی نیش عقرب قرار داده شود درد آن فواً ساکت می شود .
اگر ضماد آن را گرم روی محل گری (کچلی ) بگذارید به روییدن مو کمک می کند و برای تسکین اعصاب دم کرده آن مفید خواهد بود .
گلهای زرد رنگ این گیاه کشنده کرم اسکاریس و بعضی از انگلهای دستگاه گوارش می باشد و خوردن هشت گرم از پودر گل زرد آن همراه عسل سبب مرگ و دفع انگلها می شود .
برای درمان ضربان قلب ، ورم عضله ، احساس گرفتگی و درد در ناحیه قلب در سکته قلبی و خواب رفتن دستها مصرف آن مفید است .
گفتنی است بهتر است هنگام استفاده از این دارو ، غذای بدون روغن استفاده شود تا اثرات آن بهتر ظاهر شود.
   
یکشنبه 10 مرداد 1389 - 2:24:20 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت

آخرین مطالب


‏ جنگلهای‏‎ ‎ایران


شناسایی گیاهان دارویی مرتعی


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

17081 بازدید

2 بازدید امروز

1 بازدید دیروز

17 بازدید یک هفته گذشته

Powered by gegli.com

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

این وبلاگ به وسیله شبکه اجتماعی نخبگان گوهردشت (گگلی) ایجاد شده است

برای ااطلاعات بیشتر و عضویت در اولین شبکه اجتماعی ایران اینجا را کلیک کنید

ورود به گوهردشت